Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Сонцівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04343107) був реорганізований і увійшов до складу Курахівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Рішення сільської ради про сільський бюджет на 2019 рік

УКРАЇНА

СОНЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 13.12.2018р. № VII/37-1

с.Сонцівка

 

Про сільський  бюджет на 2019 рік

        

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом  України «Про Державний бюджет України на 2019», рішенням  Покровської районної ради “Про районний бюджет на 2019 рік” № УІІ/28-4 від 12.12.2018року, Сонцівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Визначити на 2019 рік:

 

- доходи сільського бюджету в сумі  2205700 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2201400 грн. та доходи спеціального фонду сільського бюджету 4300 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

- видатки сільського бюджету в сумі 2205700 грн., у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1951400 грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 254300 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

- профіцит за загальним фондом сільського  бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 250000грн. згідно із додатком  2 до цього рішення;

 

- дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету за рахунок  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 250000грн. згідно з додатком  2 до цього рішення;

 

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі 4000грн., що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

 

2. Затвердити розподіл  витрат сільського бюджету на реалізацію заходів, які фінансуватимуться по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Сонцівської сільської територіальної громади Покровського району Донецької області на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

3.Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України .

 

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

5.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

5.2. У частині фінансування  є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з  відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

 

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету загального фонду на:

 

оплату праці працівників бюджетних установ;

 

нарахування на заробітну плату;

 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 

забезпечення продуктами харчування;

 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 

поточні трансферти населенню;

 

поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

оплату енергосервісу.

 

8. Сільському голові (Кудінову) :

 8.1 Надати право на здійснення:

 позик для покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахувань відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;

в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах    розміщення    тимчасово    вільних    коштів   сільського   бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

8.2. Здійснювати відображення змін до сільського бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків коштів сільського бюджету за відповідними кодами.

 

8.3.Надати право приймати в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях сільської  ради:

8.3.1  Про перерозподіл видатків між заходами та розділами Програми економічного і соціального розвитку Сонцівської сільської територіальної громади  на 2019 рік та інших місцевих програм, затверджених  сільською радою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого в сільському бюджеті на її виконання.

8.3.2. Про врахування у сільському бюджеті, а також визначення  напрямку подальшого використання коштів трансфертів  з державного, обласного,районного  бюджетів, що виділяються на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

8.3.3. Про виключення з сільського бюджету коштів трансфертів з державного ,обласного,районного бюджету на підставі законодавчих та інших  нормативних актів.                                                                                                                                                   

8.3.4. Про перерозподіл:

- асигнувань між загальним та спеціальним фондами, за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень з відповідним відображенням за кодами класифікації, у тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов’язань за 2018 рік, узятих на облік органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2019 року;

- видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  окремо за загальним та спеціальним  фондами бюджету.

 

9. Головному розпоряднику  коштів сільського бюджету:

9.1.   Забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до  встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення  розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які  споживаються  бюджетними установами.

 9.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

9.3. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України.

9.4. Протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

9.5. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства:

здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

 

         10. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною  частиною.

     

11. Рішення діє з 01 січня по 31 грудня 2019 року.  

        

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову (Кудінова) .

 

  Голова сільської ради                                        П.І.Кудінов


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *